Новини

Роля и функции на главните архитекти при проектирането на нискоенергийни сгради

22.10.2009,
На 20–21 октомври 2009 г. в Централния дом на архитекта в България в София бе проведен учебен семинар на тема „Роля и функции на главните архитекти при проектирането на нискоенергийни сгради”. Той бе осъществен в рамките на проекта "Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България", финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие и изпълняван от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. В семинара, организиран с подкрепата на Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Агенцията по енергийна ефективност, Националното сдружение на общините в Република България и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия взеха участие главни архитекти, експерти и специалисти от 35 общини.

Специфичните функции и отговорности на главните архитекти при въвеждането на новите стандарти за нискоенергийни сгради бяха централна тема на семинара. Участниците бяха запознати с ключови аспекти на устойчивото развитие и архитектурата, законодателната рамка за енергийна ефективност, зеленото проектиране като процес и с добри практики от български общини.

Семинарът бе част от програмата „Аудиториум” на Камарата на архитектите в България, а участниците в него получиха сертификати от името на Програмата на ООН за развитие, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Камарата на архитектите в България.

Изнесените презентации можете да видите по-долу:

Надя Данкинова (Зам.- кмет, Община Ямбол) - Община Ямбол - политика за енергоефективни решения.