Новини

Национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в България

28.01.2010,
На 27 януари 2010 г., в Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) се проведе пресконференция по повод сключването на договор за разработване и внедряване на първата информационна система в сферата на енергийната ефективност. Договорът за изработването на системата бе спечелен от „Хюлет-Пакард България” и е по линия на проект на АЕЕ по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Информационната система се въвежда в съответствие с Наредба № РД-16-301 от 20.03.2009 г. към ЗЕЕ и ще служи за изготвяне на анализи за състоянието на енергийната ефективност, изпълнение на индикативни цели, по-добро планиране и осъществяване на програми и планове за подобряване на енергийната ефективност.

Изпълнителният директор на агенцията Таско Ерменков обясни, че достъпът до системата ще се осъществява чрез сайта на АЕЕ и чрез нея ще могат да се правят и справки. Ще има различни нива на достъп с публична информация. Гражданите с електронен подпис ще бъдат облекчени с подаването на документи като сертификати, анализи и резюмета за обследване за енергийна ефективност. Проектът ще позволи на агенцията да повиши прозрачността на своята дейност, да се намали употребата на хартия и също така ще спомогне за предоставянето на услуги с по-добро качество.

Срокът на изпълнение на проекта е 6 месеца. Фирмата „Хюлет-Пакард България” е избрана за изпълнител след конкурс за обществена поръчка проведен от АЕЕ. Като част от проекта фирмата ще предостави следните услуги: проучване и анализ на процесите в АЕЕ анализ и препоръки за информацията, която АЕЕ трябва да предостави на гражданите утвърждаване на вътрешните правила и процедури на АЕЕ в посочените сфери разработване на правила за въвеждане; съхранение, актуализиране и управление на информацията и нейното публикуване по отношение сертифициране на сгради за енергийна ефективност; енергийно обследване на обекти; проекти, планове и програми за енергийна ефективност; жалби изграждане на регистри и бази данни на АЕЕ; обучение за работа с базите данни и регистрите, както и управление на информацията, която ще бъде предоставяна на централната и териториалните администрации, гражданите и бизнеса.