Проект PassREg

Проект PassREg

"Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия" (PassREg)

Проект "Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия" (PassREg)

14 партньори от 11 европейски държави обединиха усилия с една обща цел: подкрепа за налагането на нискоенергийното строителство като стандартна практика в европейските градове и региони.

Чрез проекта Региони на пасивната сграда и възобновяемата енергия (PassREg), общини и областни администрации от 11 европейски държави бяха предизвикани и стимулирани да се заемат с проектирането и изпълнението на почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС), използвайки като основа принципите на пасивната къща в комбинация с енергия от възобновяеми източници. Тригодишният проект, който завърши през май 2015 г., постигна значителни успехи, като оправда доверието на ЕК и допринесе както за практическото приложение на Директивата за енергийните характеристики на сградите, така и за налагането на стандарта „Пасивна къща” като нормална - а на места и задължителна - практика в редица европейски градове и региони. 

35 сгради станаха част от проект PassREg и вече служат като добри примери за достигане на националните стандарти за почти нулево потребление на енергия чрез успешната комбинация между принципите на пасивната къща и възобновяемата енергия. Част от тези сгради са все още в процес на изпълнение, докато други са успешно завършени и обитателите им вече се възползват от повишения комфорт и ниските експлоатационни разходи.  Избраните обекти варират от малки еднофамилни къщи до училища и дори цели жилищни квартали. Често тези проекти се превръщат в център на внимание за работещите в строителния сектор, като не само повишават осведомеността за ползите от нискоенергийните сгради, но също така допринасят за прилагане на новаторски решения, оптимизиране и стимулиране на успешните регионални модели на развитие и въвеждане на нови политики в подкрепа на прехода към устойчива енергия. 

Избрани пилотни проекти (от ляво на дясно): Lodenareal, Инсбрук (Австрия), снимка ©PHI; Детска градина Слънце, Габрово (България), снимка ©Иглика Люцканова; Generatiewooncomplex Landgoed Oosterhout, Oosterhout (Холандия), снимка ©Azimut Bouwbureau; Social Housing Case Finali, Чезена(Италия), снимка ©Studio Archefice Associati; Low energy refurbishment of school and dormitories, Tiskadi (Латвия), снимка ©Eduards Grišu?onoks; PPP Project 8 day care centers, Хановер (Германия),снимка©O.Mahlstedt 

В контекста на проект PassREg беше проведен и международен архитектурен конкурс за наградата „Пасивна къща”, като специална изложба представи победителите и финалистите по време на традиционната конференция, проведена през април тази година в Лайпциг, Германия. С подкрепата на германското Федерално министерство на икономиката и енергетиката бе публикуван и сборник с наградените проекти, който демонстрира приложимостта на концепцията в най-разнообразни климатични области, при сгради с различна функционалност и с прилагане на новаторски архитектурни решения без ограничения. 

От своя страна, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект завърши едно от най-амбициозните си начинания: подготовката на брошурата „Наръчник за успехи”, представяща моделите на развитие и ключовите фактори за налагане на нискоенергийното строителство в тринадесет европейски градове и региони: Хановер, Брюксел, Тирол, Антверпен, Арнхем-Ниймеген, Аквитания, Чезена, Загреб, Уелс, Видземе и Латгале (Латвия), както и българските представители Бургас и Габрово. Заедно с това, на български език бяха публикувани изданията „Пътят към почти нулево-енергийната сграда” и „Активни за повече комфорт: Пасивната къща”. Приносът на българския партньор бе представен по време на най-големите събития в областта на пасивните сгради – международните конференции „Пасивна къща” през 2013, 2014 и 2015 г., а голяма част от подготвените статии е достъпна в уики-приложението „Решения с отворен код”, което скоро ще разполага с версия на български език. Повече за „Наръчника за успехи” и останалите информационни материали по проекта можете да научите от ЕнЕфект на тел. 02 963 17 14 и email dtzanev@eneffect.bg

За съдържанието на тази публикация отговарят единствено авторите. Тя не изразява непременно становището на Европейския съюз. Нито EASME, нито Европейската комисия носят отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.