Екип

Д-р Драгомир Цанев

Д-р Драгомир Цанев

Изпълнителен директор на ЕнЕфект

Драгомир Цанев е координатор на успешно завършилия проект BUILD UP Skills - България и текущите BUILD UP Skills EnerPro и Train-to-NZEB (програма Хоризонт 2020 на ЕК); ръководител на дейностите на ЕнЕфект по проектите NET-COM, PassREg, EuroPHit, EmBuild и ECHOES (Интелигентна енергия – Европа, Хоризонт 2020) и Финансиране на инвестиции в енергийна ефективност (Икономическа комисия на ООН за Европа). Автор на серия от публикации и лектор в редица международни конференции в областта на политиките за устойчиво енергийно развитие, обученията за енергийна ефективност и ВЕИ в нови сгради и сградни обновявания, принципите на пасивните и почти нулевоенергийни сгради и общинското енергийно планиране.