Екип

Александър Станков

Александър Станков

Управител на ЕнЕфект Дизайн

Магистър инженер по специалност „Топлотехника” с опит в сферата на енергийната ефективност от 2009 г. Работи в ЕнЕфект Консулт ЕООД като инженер отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи. През последните 5 години участва в над 20 енергийни обследвания на сгради и промишлени системи, обследвания на улично осветление, разработване на бизнес планове. Основните дейности като експерт в ЕнЕфект са изследване на енергийните характеристики на сгради, оползотворяване на отпадната топлина при използването на отоплителни и вентилационни инсталации, оценка на енергийните характеристики на сгради, влияние на термомостовете. Притежава удостоверение за проектиране на отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи, а от 2013 г. притежава сертификат за проектиране на пасивни къщи. През времето, в което работи за организацията, се специализира в изследването и проектирането на пасивни сгради и сгради с близко до нулевото потребление на енергия. Участва като лектор в различни обучения за проектиране и строителство на нискоенергийни и пасивни сгради. От 2015 г. е управител на проектантското подразделение ЕнЕфект Дизайн.