Екип

Теодора Станишева

Теодора Станишева

Експерт Връзки с обществеността

Теодора е завършила Политически науки и международни отношения и Икономика в Американския университет в България. Работи от 4 години в областта на климата и енергетиката, от 2 е част от ЕнЕфект като експерт по връзки с обществеността, отговарящ за дейностите по комуникация, организация и отразяване на събития в социалните и други медии. Теодора има опит и в разработването на обучителни материали, семинари, включително ръководства за общинско планиране и управление на енергията.