Екип

Александър Генчев

Александър Генчев

Архитект

Завършил е Университет по Архитектура, строителство и геодезия, София, 1997 год. , специалност Архитектура (МА). Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany. Арх. Генчев е лицензиран проектант за обследване на енергийна ефективност  и сертифициране на сгради , ТУ, София. Лицензиран проектант на сгради паметници на културата.