Новини

Гражданите може да финансират общините за ВЕИ и да генерират печалба, показват пилотни проекти

Възможна е около 30% печалба за инвеститорите за 10 години и срок за възвръщаемост от 2 години, показва оценка на ЕнЕфект в Добрич

Рая Лечева, 3e-news, 30.11.2022 г. 

https://3e-news.net/bg/a/view/39303/grajdanite-moje-da-finansirat-obshtinite-za-vei-i-da-generirat-pechalba-pokazvat-pilotni-proekti

Гражданите може да финансират общините за реализирането на проекти за възобновяема енергия и да генерират печалба показват пилотни проекти в Бургас, Добрич и София. Това стана ясно  Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект по време на панел "Енергийният преход и енергийната бедност- новите предизвикателства" в рамките на XVI Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции "Енергийна ефективност и ВЕИ".

Те са пример за споделено използване на енергия, което реално би могло да изпълнява ролята на кооператив макар и неофициално. 

Споделяне на енергията между предприятия в логистично-индустриална зона в Бургас

Всъщност всеки от гражданите би могъл да се включва в такива свободни проекти и инициативи. Първият пример е от Бургас и логистично-индустриален парк, където интересното е, че има пречиствателна станция за отпадни води с анаеробна инсталация и се явява балансираща мощност. Вече има инсталирани фотоволтаични инсталации, използване на геотермална енергия. Само няколко компании са предоставили подробна информация за инсталирания капацитет и профилите на натоварване.

При първи сценарии, който е разработен от ЕнЕфект, разглежда индивидуалните решения, което се случва в момента. Недостатъците обаче са, че така се покрива нисък процент от реалното потребление, висок дял на енергията към мрежата, все още има много такси, не е подходящ вариант за всички (голям потребител-малък покрив и обратно). Вторият сценарий е все пак установяване на сътрудничество в индустриалната зона. Предимствата са по-висок процент от произведената енергия се използва на място, намалят се допълнителни такси, постига се постоянна цена на електроенергията за дълъг период от време. Недостатъците са, че законодателството все още не подкрепя енергийните кооперативи. Изисква се водещ партньор, необходими са допълнителни разходи за проектиране и строителство, необходимо е да има балансьор на натоварването.

Сценарий три е най-ефективен, а той включва  сътрудничество в рамките на индустриалната зона и връзка с анаеробната инсталация като предимствата са почти пълно използване на произведената енергия на място, постоянна цена на енергията за дълъг период от време, по-добро балансиране през инсталацията, още по-ниски такси, но липсата на законодателство, което подкрепя кооперативите все още е пречка и разходите за проектиране и строителство.

Това създава стабилна цена на енергията за 10 години. Но всъщност предизвикателството е, че общината търси 50 000 лева, за да инвестира в проектни проучвания, за да убеди потенциални инвеститори, граждани да финансират идеята, каза Цанев. За него общината ще успее да намери подход да случи това, защото винаги е била иновативна и активна за изпълняване на различни инициативи.

Крайната цена в трети сценарий е 287 лв/MWh (годишно поскъпване от 1,4% за първите 10 години). Постигнатите ценови нива са конкурентни на текущите цени на електроенергията. Други изводи и препоръки са, че на този етап решаваща е водещата роля на общината, инициатора на сътрудничеството, около който може да се обединят различните актьори. Всъщност все още липсват готови за прилагане  договорно- правни модели за сътрудничество. Ефективността на инвестициите може да бъде значително  увеличена чрез внедряване на "умни решения". Възможността за балансиране на товарите чрез анаеробна инсталация позволява максимално оползотворяване на произведената енергия на място.

Възможност за инвестиция заедно с общината във фотоволтаична инсталация

Добрич е първата община, която въведе преди 10 години ЕСКО принцип, възвръщане на инвестицията за енергийна ефективност и обновяване след реализиране на мерките чрез енергийни спестявания. Но до качество на обновяване се стигна с компромисни мерки с климатици на фасадите, ремонти в различно време, коментира Драгомир Цанев от ЕнЕфект. 

Целия материал можете да отворите през линка в началото или тук.