Новини

06.03.2023,

Националната кръгла маса „Инвестиции в устойчива енергия“

На 1-ви март в София се състоя националната кръгла маса „Инвестиции в устойчива енергия“ под наслов „Националният фонд за декарбонизация: структуриране, оперативно управление, пазарно развитие“. Това е третото издание на форума с подкрепата на SMAFIN за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, като на фокус беше докладът по завършването на първоначалния етап от развитието на Националния декарбонизационен фонд у нас.

“Националният декарбонизационен фонд е ключов елемент от Плана за възстановяване и устойчивост, но не можем да стоим и да чакаме той да се структурира и капитализира, без да правим нищо. Ако искаме да постигнем целите за сградно обновяване, трябва да използваме наличните финансови инструменти. Ключово е създаването на координационно звено в Министерски съвет, което да комбинира и насочва наличните по различни линии средства към приоритетните сектори”, сподели Драгомир Цанев, изп. директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

В събитието взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Световната банка, Националния консултативен съвет по Зелената сделка, както и представители на публичните и местни органи, браншовите организации, асоциации и сдружения и граждани с интереси в сферата на устойчивата енергия.

В две поредни специализирани сесии на националната кръгла маса бяха обсъдени основните области на прилагане на Фонда – обновяването на жилищни и публични сгради.

„Очаквахме интересът към програмата за обновяване да надхвърли два-три пъти наличния ресурс, но изглежда, че ще е още по-голям. Няма как да отговорим на този интерес и да постигнем целите на дългосрочната стратегия за обновяване, без да бъде намален грантовият компонент“, каза Добромир Василев, директор на дирекция ,,Жилищна политика” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„България постигна напредък в политиките в областта на енергийната ефективност, но все още съществуват редица проблеми. Основният от тях е очакването стопроцентовото грантово финансиране да продължи, но също така има нужда от нови финансови инструменти и професионални обучения, включително за енергийни одитори. Световна банка ще продължава да помага на държавата в тези направления“, посочи Иван Крофак, представител на Световната банка.

Повече информация за предходните кръгли маси можете да намерите на страницата на проекта - тук, а по-долу и изнесените презентации: