SMAFIN

SMAFIN

Подкрепа за интелигентно финансиране на енергийно ефективни сгради на Балканите

Основната цел на проекта SMAFIN е да се подобри връзката между съвременните форми на финансиране и енергийно ефективното сградно обновяване на Балканския полуостров. Проектът предвижда да се създадат постоянни дискусионни форуми за инвестиции в енергийна ефективност, които да обединят представители на централните, местните и регионалните власти, финансовия сектор, ЕСКО, собствениците на жилища, промишления, строителния и академичния сектор, малките и средни предприятия. С тази цел са планирани общо 12 национални кръгли маси в България, Хърватия, Гърция и Румъния, които ще обединят всички заинтересовани страни, за да улеснят инвестициите в енергийна ефективност при обновяването на сгради.

d5417ee089db7bd52dca4a59865137e7.jpg

Конкретните цели на проекта са следните:

Надграждане на резултатите от Форумите за инвестиции в устойчива енергия (Sustainable Energy Investment Forum - SEIF) 

Изготвяне на препоръки за инвестиции в енергийна ефективност на национално и регионално равнище

Създаване на платформа за контакти между подкрепящи инициативи и заинтересовани страни, с цел да се опосредстват и стимулират инвестиции в енергийна ефективност.
 
Проектът е с координатор CRES (Гърция), като партньор от българска страна е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Публикации и резултати:

Информационна брошура.

Първа национална кръгла маса в България.

Втора национална кръгла маса в България.

Трета национална кръгла маса в България

За повече информация, посетете http://www.smafin.eu/, страницата на проекта във Facebook, или последвайте профила в Twitter.

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проект SMAFIN се осъществява с финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 955857.
 

Повече за проекта