Новини

13.10.2023,

Вторият етап на програмата за саниране е сериозно застрашен

"Предлагаме бързо прилагане на новите стимули, които се обмислят за намиране на съфинансиране и удължаване на срока за прием на проекти по втория етап на програмата за обновяване", каза експертът Драгомир Цанев.

Наскоро в София се проведе пореден дебат от поредицата кръгли маси за устойчива енергия на тема "След Националния план за възстановяване и устойчивост: стратегическа визия и практически измерения на местно равнище". Бизнесът и държавата разговаряха за ролята на енергийната ефективност в Зеления преход и ролята на общините в програмите за обновяване. 

Очаква се оценката на проектите по първи етап на програмата за обновяване на многофамилните жилищнии сгради да бъде обявена след местните избори. По нея се предвижда 100% грант. Вече е отворена и възможността за кандидатстване за 80% грант с 20% съфинансиране от страна на собствениците на жилища, но все още няма кандидати. Всички очакват резултатите от първия етап на програмата. 

Според Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, срокът за кандидатстване за втори етап ще се свие твърде много, което поставя рискове пред пилотната схема за осигуряване на съфинансиране по мерките за саниране у нас. 

„Все пак положителното е, че хората вече могат да се обръщат към Областните информационни центрове за информация по програмите. Работи се по възможности за блендирано или смесено финансиране през Фонда на фондовете. Българската банка за развитие може да осигури обезпечения към търговските банки, за да отпускат атрактивни кредити. МРРБ и ЕСКО компании разработват и пилотна схема първоначалната инвестиция да се поема от частни компании, като гражданите изплащат заемите от спестяванията, които сградата реализира. Голяма част от хората финансират сами обновяването на домовете си и всеки политик, който помогне лесно това да се случи за повече хора, дори и с по-малко финансиране, ще спечели“, коментира пред 3e-news Драгомир Цанев. Той за пореден път подчерта, че трябва да спре кампанийното финансиране на обновяването и за това липсва не толкова финансиране, колкото политическа воля. 

Г-н Цанев, изпълнението на Плана за възстановяване, териториалните планове са изключително важни на местно ниво. Каква оценка беше направена в тази посока на кръглата маса на тема "След Националния план за възстановяване и устойчивост: стратегическа визия и практически измерения на местно равнище"?

На кръглата маса за пореден път беше подчертана важната роля на местните власти за Зеления преход и инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост. Жилищната политика и политиката по сградно обновяване са местни политики и без тяхното участие сериозни резултати не можем да очакваме. Ключова е ролята им да информират гражданите за възможностите за участие в програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради и се надявам да продължат да го правят и в новия етап на програмата, където финансирането е 80% и 20% е съфинансиране от страна на собствениците.

Не е ли показателно обаче, че няма все още подадени проекти за 20% съфинансиране по програмата?

Показателно е, разбира се. Две са основните причини за това. Основният източник на такива проекти се очаква да бъдат Сдруженията на собственици, които са подали кандидатурите си още на първия етап за 100% финансиране. Голяма част от тях знаем, че няма да бъдат одобрени и е вероятно при сериозна работа от страна на институциите част от тях да кандидатстват за втория етап. Естествено преди това те ще изчакат окончателното обявяване на резултатите.

Другата причина е, че все още не съществуват някои от механизмите, които би следвало да помогнат на други сдружения да кандидатстват. От една страна, няма финансова схема, която да подпомогне осигуряването на 20% съфинансиране. От друга страна, информацията относно административните условия за подаване на апликации все още е твърде разпръсната и трудно може да се намери консултация дори от общините. Те нямат все още практиката, знанията да помогнат максимално на гражданите. Тук силно се надяваме да помогнат Областните информационни центрове, които всъщност ще осъществят реформата "Обслужване на едно гише". Те може би не разполагат с необходимата юридическа и техническа експертиза, но поне що се отнася до административното обслужване на процеса, заедно с общините могат да помогнат на гражданите, вместо да ги отказват от кандидатстване.

Източник: Business.dir.bg

Целия материал можете да прочетете тук