Новини

29.01.2024,

Енергийната ефективност на сградите у нас

Разговор на Невена Николова с Драгомир Цанев
БНР, Радио София, 29.01.2024 г.
https://bnr.bg/sofia/post/101941637/energiinata-efektivnost-na-sgradite-u-nas
Снимка: Радио София

Каква е енергийната ефективност на сградния фонд у нас? В рамките на поредицата кръгли маси за финансиране на устойчива енергия Министерството на енергетиката и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект с подкрепата на Коалиция "Да обновим България" (Renovate Bulgaria) организират конференцията "Енергийната ефективност на сградния фонд: основа на устойчивия енергиен преход". Събитието ще се проведе на 30 януари 2024 г. от 9:30 ч., като участие в него ще вземат министрите на енергетиката и околната среда и водите Румен Радев и Юлиан Попов. 

След приемането на ключови изменения в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници и публикуването на Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие, в последните месеци в България се активизира дейността по актуализацията на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК), от който се очаква да постави конкретните цели за намаляване на потреблението на енергия и ограничаване на въглеродните емисии. В момента се подготвя и промяна на Закона за енергийната ефективност, с която ще се определят структурата, начинът на управление и функциониране на Националния декарбонизационен фонд – основният финансов инструмент в ИНПЕК, от който се очаква да осигури необходимия ресурс за изпълнението на политиките.

С оглед ключовата роля на сградното обновяване за постигане на националните цели, предстоящата XII кръгла маса за финансиране на проекти за устойчива енергия ще постави на дневен ред темата за реформите в сектора, които биха направили възможно реализирането на проекти на пазарен принцип при очакваното изчерпване на средствата по наличните инвестиционни програми и намаляване на интензитета на публичната подкрепа. Ще бъдат разгледани и въпросите за създаване на институционален капацитет за интегрирано управление на енергийните политики, което ще позволи ефективното насочване на публичния ресурс в областите с най-големи инвестиционни потребности и избягване на дублиране на функциите между съществуващите и бъдещи финансови инструменти. Подробности разказа Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. 

"Основната тема е създаването на Националния декарбонизационен фонд и това е един въпрос за 7.8 млрд. лв., което действително не е маловажно. Крайният резултат е да направим така, че да има прозрачен процес на управлението на този огромен ресурс. Надяваме се с участието на представители на всички ангажирани ведомства да сме наясно, че имаме цели, имаме инвестиционни приоритети и не можем да си позволим този ресурс да се насочва към областите, където лесно може да бъде усвоен", сподели Цанев.

Той посочи, че жилищният фонд е приоритет и се наблюдава социално напрежение във връзка с програмите за саниране. Националният декарбонизационен фонд по думите на Цанев се е появил в публичното пространство през 2019 година. След разработка на стратегия за устойчиво обновяване на сградния фонд, за жилищния фонд е бил заложен огромен ресурс за финансиране на сградното обновяване.  
"Европейската инвестиционна банка даде четири възможни стратегии за създаването на фонда, а през декември 2022 г. Министерският съвет си избра пета стратегия – а именно да трансформира съществуващия фонд за енергийна ефективност в декарбонизационен фонд", каза Цанев. Той уточни, че в публичното пространство Министерството на енергетиката работи по промени на Закона за енергийната ефективност, с които ще постанови трансформирането на Фонда за енергийна ефективност в Декарбонизационен фонд.

"Много важно е да се знае, че съществуват пазарни анализи, които установяват, че най-голямата липса на средства за постигане на целите за енергийна ефективност са в жилищния сектор. И ако искаме да сме отговорни към обществото и гражданите, трябва да направим така, че задължително средства от този фонд да бъдат насочени към жилищния сектор", каза Цанев.

Той посочи, че със сегашните темпове след 30 години ще сме обновили 15% от сградите и призова за постоянна програма за сградно обновяване. "Тези 80% грант са невероятен подарък независимо, че сме свикнали на 100%, но няма такъв обем държавна помощ за саниране на частни жилища в целия свят", каза Цанев.

По думите му достъпният финансов механизъм е безлихвен, или нисколихвен кредит, със социална помощ на най-уязвимите хора.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл достъпен през линка горе.