Новини

17.10.2023,

Препоръки за актуализация на "Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България" (ИНПЕК)

Разработени от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

Препоръките можете да видите тук