EmBuild

EmBuild

Подкрепа за публичните власти за създаване на дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции в енергийна ефективност при обновяване на сградния фонд

Проектът EmBuild, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС, беше реализиран в подкрепа на публичните власти на местно, регионално и национално равнище при формулирането на стратегии за обновяване на сградния сектор, като основната цел беше да стимулира дълбокото енергийно обновяване и да се ускори темпа на обновяването.

Проектът подпомогна избрани общини при разработването на техните стратегии, планове или програми за обновяване на сградите като им предостави: инструмент за бърза оценка и описание на състоянието на сградите; инструмент за структурирано събиране анализ на технически и енергийни данните за сградите, включително за изпълнени мерки за енергийна ефективност; методика за приоритизиране на сградите в съответствие с нуждите им за обновяване; както и експертна техническа помощ за общините проявили интерес.

Основни партньори в EmBuild са Германския институт за международно сътрудничество (GIZ), Техническия университет в Мюнхен и Европейския институт за сградните характеристики (BPIE) – Брюксел, както и организации от Словения, Хърватска, Сърбия и Северна Македония.