SMAFIN Expanded

SMAFIN Expanded

SMAFIN Expanded: подкрепа за интелигентно финансиране на инвестиции в енергийна ефективност

Проектът SMAFIN Expanded на програма LIFE на ЕС е насочен към насърчаването на интелигентно финансиране на инвестиции в енергийна ефективност, като за целта ще се проведат 15 национални кръгли маси, 30 срещи на работни групи, 2 международни събития и различни тематични семинари в България, Хърватия, Гърция, Румъния и Словения.

SMAFIN Expanded ще се съсредоточи върху жилищните и обществените сгради, сектора на услугите и малките и средните предприятия, обединявайки представители на централните, местните и регионалните власти, финансовия сектор, ЕСКО компании, собствениците на жилища, промишлеността и строителния сектор, както и малкия и среден бизнес, потребителите и гражданските сдружения. Общата цел е подобряването и разработването на ефективни политики, мерки и финансови инструменти, с които да се изпълняват широкомащабни инвестиционни програми, мобилизирайки частно финансиране за инвестиции в енергийна ефективност.

На базата на опита, натрупан в рамките на предходната инициатива за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ – SMAFIN, проектът ще предложи решения на основните предизвикателства пред енергийния сектор от последните години. Предвидени са международни събития за обмен на опит и въвеждане на европейски практики в страните от Европейския съюз и извън него, което да допринесе за укрепването на сътрудничеството на Балканите и за осъществяването на енергийния преход.

Проектът е с координатор CRES (Гърция), като партньор от българска страна е ЕнЕфект Консулт ЕООД.

438c2a1f00b9e88688652e3e5f7876a8.jpg

Съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито CINEA могат да носят отговорност за тях.