Екип

Станислав Андреев

Станислав Андреев

Управител на ЕнЕфект-Консулт ЕООД

Станислав Андреев е управител на ЕнЕфект-Консулт ЕООД. Работи повече от 15 години в областта на енергетиката и енергийната ефективност и притежава практически опит в идентифицирането, оценката, реализацията и удостоверяването на резултатите от проекти за енергийна ефективност и ВЕИ. Участвал е в провеждането на топлинно-балансови изпитвания на парни турбини в едни от най-големите енергийни централи в България, в т.ч. АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ Варна, ТЕЦ Русе-изток. Изготвял е оценки за оползотворяване на потенциала на сметищен газ от депа за твърди битови отпадъци. Участва като експерт и ръководител на екипи в редица международни проекти по програмите „Хоризонт 2020“, LIFE и EUKI. Лектор е в национални и международни конференции и обучения в областта на управление на енергията, енергийни обследвания, енергийна ефективност, общинско енергийно планиране и зелени обществени поръчки.