Екип

Станислав Андреев

Станислав Андреев

Управител на ЕнЕфект-Консулт ЕООД

Завършва магистърска степен по специалност „Топло- и ядена енергетика” в Техническия университет в София. Работи повече от 10 години в областта на енергетиката и енергийната ефективност и притежава практически опит в идентифицирането на проекти, енергийни обследвания, разработване на бизнес планове и внедряване на енергоспестяващи мерки. Изготвил е над 35 бизнес плана и над 20 енергийни одита за оценка на проекти по енергийна ефективност.
Има богат опит в определянето на потенциала за улавяне и оползотворяване на сметищен газ от депа за твърди битови отпадъци. Участвал е в провеждането на топлинно-балансови изпитания на парни турбини в едни от най-големите енергийни централи в България, в т.ч. АЕЦ Козлдуй, ТЕЦ Варна, ТЕЦ Русе-изток.
От 2015 г. е управител на ЕнЕфект-Консулт ЕООД, където отговаря за качеството на изготвените енергийни обследвания за обществени сгради, осветление и промишлени предприятия. Консултант е по внедряване на ISO 50001 в промишлени предприятия, подпомага НДЕФ при разработване а технически спецификации за обществени поръчки. Лектор в курсове за обучение за енергиен одит, енергийна ефективност, общинско енергийно планиране, зелени обществени поръчки и др.