Учебен център

ЕнЕфект е традиционен лидер в обучението на специалисти в областта на проектирането и изпълнението на пасивни и почти нулевоенергийни сгради, като с дейността си подпомага както цялостното развитие на националната квалификационна система, така и въвеждането на нови дисциплини в специализираните образователни институции. Организацията е координатор на инициативата BUILD UP Skills в България и участник в десетки международни проекти, с чиято помощ е обучила повече от 2000 строителни специалисти, включително в новооткритите центрове за обучение (Building Knowledge Hubs) в УАСГ и ПГСА-Пазарджик. С помощта на ЕнЕфект, в УАСГ бе създадена магистърска програма „Енергийна ефективност в сгради“, а в професионалните гимназии бе въведена дисциплината „Екологично и енергоефективно строителство“. ЕнЕфект е лицензиран да провежда обучения по международната програма „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“ и поддържа редица онлайн обучителни платформи, с помощта на които може да отговори на нуждите от обучения на всички, ангажирани в инвестиционния процес.

Поискайте оферта