Новини

Постигане на дълбоко обновяване на публичните сгради

Защо не трябва да подценяваме неенергийните ползи за дълбоко обновяване?
Рая Лечева, 3e-news
https://3e-news.net/bg/a/view/41656/preporyki-i-vyzmojnosti-za-postigane-na-dylboko-obnovjavane-na-publichnite-sgradi

Снимка: 3eNews/Рая Лечева

Всъщност нуждите на хората, свързани с енергийната ефективност се посрещат от общините, коментира по време на 25-тата конференция на общинската мрежа ЕкоЕнергия - "Инвестиции в устойчива енергия" Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Всъщност знаем, че много енергия се губи в често старите общински и публични сгради. При тях обновяването може да постигне сериозни резултати. Какви са препоръките и възможностите за постигане на дълбоко обновяване на публичните сгради, сподели Станислав Андреев от ЕнЕфект.

Какво всъщност е дълбоко обновяване?
Реално дори на европейско ниво няма дефиниция какво означава дълбоко обновяване, но най-важният принцип е енергийна ефективност на първо място и намаляване на емисиите през целия живот. Фокусът е върху изолация на стени, покриви, подове, вентилационни системи, без топлинни мостове, осигуряване на необходим комфорт през лятото и зимата. Постигане на стандарт нулево емисионна сграда, до 01.01.2027 г. - почти нулево енергийна сграда, а след този срок нулево емисионна сграда. Понеже целите са изключително амбициозни дори на европейско ниво е постигнат компромис, да се постигне 60% спестяване на първична енергия при техническа и икономическа невъзможност за постигане на нулево емисионна сграда.

Дълбоко обновена сграда на практика:

 • Топлоизолация на сградата между 15-20 см за стени и 20-30 см за покрив
 • Прозорците са троен стъклопакет
 • Избегнати са топлинни мостове
 • Внедрена е вентилационна система с високоефективна рекуперация
 • Внедрена е система за автоматизация, отчитаща нуждите и спецификите на сградата
 • Използва се възобновяема енергия, произведена в сграда или в близост до нея.

Критиките в мярката за обновяване на публичните сгради
В мярката за Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт по Плана за възстановяване има всичко друго, но не точно устойчивост, подчерта Андреев. Отново говорим за постигане на клас Б, а не на клас А енергийна ефективност и ще си караме по същия начин без да постигаме ефективно обновяване.

Целите на процедурата са свързани с намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс. Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа. Постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния. Основни критерии освен спестяване на минимум 30% от енергията или повече са също годишно намаляване на емисиите (тСО2/год.), ефективност на инвестицията (лв./kWh/год.). Но постигането на тези резултати е под въпрос, смята специалистът.

Основни стъпки при сградното обновяване?
1. На първо място трябва да се направи избор на най-подходящ обект. Дали си струва да обновяваме голямо училище на три етажа, в което учат 20 деца, а инвестицията е 1,5 млн. лева? Може ли да ползваме сградата и за други дейности? Всъщност трябва да се направи много задълбочен анализ. 
2. Необходимо е енергийно обследване. Но критерият най-ниски цена трябва да бъде забравен, защото компромис с качеството на документа не бива да се прави

Изисквания към енергийния одитор:

 • Оценка на топлинни мостове и въздухоплътност;
 • Оценка на топлинния комфорт и чистота на въздуха;
 • Оценка на ефективността на управление на сградните системи;
 • Подготовка на минимум два пакета от енергоспестяващи мерки и съгласуване на избрания пакет с възложителя;
 • Детайлно описание на избраните за изпълнение енергоспестяващи мерки. Препоръки за правилна експлоатация, вкл. чрез промяна в поведението на ползвателите/обитателите.

3. Важно е да се направи подходящ избор на финансов инструмент- грантово финансиране, кредит от специализиран фонд или търговска банка, договор с гарантиран резултат или комбинация от някои от тези варианти. Вече има банки, които биха предложили финансиране за икономически изгодни проекти, публичните ресурси са допълващи инструменти.
4. Много е важно как ще се случи възлагането. Добър пример е община Габрово, която заедно с Национален доверителен екофонд успя да заложи допълнителен критерий за използване на калкулатор за енергийни спестявания за саниране на училище св. Кирил и Методий. В резултат две от фирмите вместо 8 см първоначално, заложиха 12 см изолация. В друг случай пък в документацията е имало изискване за обучение на работниците. Оказва се, че е полезно да се има предвид, че понякога е важно да има обучение и на самите проектанти.
5. Много е важна връзката проектиране/изпълнение, за да няма случаи след 2 години изолацията вече да е паднала.
6. Изключително важна е финалната стъпка за удостоверяване на резултатите

Можем да разберем като мине известен период от време и наблюдаваме поведението на сградата. Подобен пример у нас не намерих, каза експертът. Но Андреев даде добър пример от Германия от 2009 г., когато има проблем с постигане на очакваните спестявания. Използването на услугите на специалисти, одитори и енергиен мениджър след реализация на проекта показва всъщност грешка в настройването на оборудването. Грешката се отстранява бързо и веднага се виждат положителните резултати.

Изводът е, че ако нямаме контрол и не наблюдаваме този процес, ще получим само част от спестяванията, които сме се надявали да имаме при стартиране на проекта, каза Андреев.

Кои са неенергийните ползи?
Не бива да забравяме, че не е основно в сградата да пестим енергия, а на първо място да осигурим комфорт  с минимално количество енергия, каза експертът. 
Затова не бива да подценяваме неенергийните ползи:

 • Подобряване на комфорта на обитаване
 • Избягване на бъдещи разходи свързани с чистотата на въздуха
 • Намаления на емисии от замърсяване, които могат да бъдат монетизирани
 • Подобряване на производителността на работещите и учащите се
 • Намалени заболявания от проблеми с качеството на въздуха
 • Намаляване на прекомерна зимна заболеваемост
 • Намаляване на болнични дни и престоя в болници
 • Спестявания на разходи за разпределение на енергията
 • Намаляване на натоварването на мрежата в пиковите часове
 • Създаване на работни места, данъчни приходи
 • Подобрен сграден фон

Неенергийните ползи многократно повишават ползите от спестената енергия. Важно е да ги имаме предвид, когато се подготвя проект за енергийно обновяване, посъветва Андреев.

Целият материал чете горе в линка.