Fit-to-NZEB

Fit-to-NZEB

Обучения за подобряване на енергийната ефективност при обновяване на сградния фонд

Без съмнение е трудно да вземем решение да инвестираме спестяванията на семейството си в енергийно ефективно обновяване на нашия дом - вместо, например, да се огледаме за нова кола или пък най-накрая да си позволим ваканцията на нашите  мечти. С всички трудности и несигурност, свързани със строителните дейности, винаги има причина да отложите отдавна необходимия ремонт за следващата пролет... или за по-късно. А когато най-накрая моментът настъпи, проблемите никога не закъсняват. За съжаление, далеч не всички строителни услуги са с качеството, за което се надяваме и се молим, и има основателна причина за това - като цяло заетите в сектора рядко разполагат с най-съвременните знания, умения и опит, за да подготвят и изпълнят качествен проект за обновяване. Проект, който не само пести енергия и средства, но подобрява хигиената и комфорта, осигурява чист въздух в помещенията, след който сте очевидно по-отпочинали сутрин и боледувате по-рядко… и в крайна сметка оставате наистина доволни от разумната инвестиция.
 

bbc44a0a63272064fc5d78ecb2d6d88c.jpg

В интерес на истината ние, като общество, ще продължим да инвестираме сериозни средства в обновяването на сградите. Всички знаем, че по-ниското потребление на енергия ще ни помогне да се преборим с енергийната бедност, да създадем нови възможности за заетост, да задържим парите в нашите градове, да променим градския пейзаж и да увеличим сигурността на енергийните доставки. Най-значимият потенциал за пестене на енергия в цяла Европа е в обновяването на съществуващите сгради - защо тогава не се опитваме да получим по-добра стойност за парите, които влагаме? По-добрата стойност в този случай идва с квалифицираните специалисти, способни да реализират качествени проекти, използвайки най-ефективните материали, компоненти и технологии, които се предлагат на пазара. Това също така означава по-добро разбиране на ползите от „дълбокото“ енергийно обновяване както от страна на инвеститорите, така и от обитателите: това е процесът, при който оптималните икономии на енергия водят до ползи за всички - от политическа, финансова, градоустройствена и дори здравна гледна точка – но преди всичко повишават качеството ни на живот. 

Именно това е мисията на проекта Fit-to-NZEB: да повиши разбирането на потенциала в сградното обновяване, да стимулира търсенето на квалифицирани специалисти и да предложи необходимите условия за подобряване на качеството в разработването и изпълнението на проектите. 

Fit-to-NZEB има за цел да повиши компетентността и уменията на строителните специалисти в областта на дълбокото енергийно обновяване в участващите страни - Чехия, Румъния, България, Италия, Хърватия, Ирландия, Австрия и Гърция - чрез уникални образователни програми, които ще допринесат както за качеството, така и за мащаба на обновяването. Проектът разработи всички необходими материали за въвеждане на учебно съдържание в учебните планове и програми на всички равнища в системата за професионално обучение и образование - университети, професионални гимназии и колежи, центрове за професионално обучение. За тази цел той използва обучителната и комуникационната инфраструктура на своя предшественик Train-to-NZEB (www.train-to-nzeb.com), по който вече бяха открити 5 центъра за обучение в Източна и Южна Европа, посветени на енергийната ефективност и ВЕИ в сградите, включително в България – в сградата на УАСГ в София. 

За информация за проект Fit-to-NZEB, наличните програми и материали, посетете нашия уебсайт www.fit-to-nzeb.com. Разбира се, не забравяйте да посещавате и сайта и Фейсбук профила на ЕнЕфект!


Партньори

Център за енергийна ефективност ЕнЕфект (координатор), www.eneffect.bg 
Университет по архитектура, строителство и геодезия, www.uacg.bg 
SEVEn, the Energy Efficiency Center – Prague, Czech Republic, www.svn.cz 
Czech Technical University in Prague, Czech Republic, www.cvut.cz/en
Association Cluster for Promoting Nearly Zero Energy Buildings (Pro-nZEB), Romania, www.pro-nzeb.ro
Technical College for Architecture and Public Works, Bucharest, Romania, www.colegiulionsocolescu.ro/ Passive House Academy / MosArt Landscape Architecure Research, Ireland www.passivehouseacademy.com; www.mosart.ie/ University of Zagreb, Faculty of Construction Engineering, Croatia www.grad.unizg.hr/en Zero Energy and Passivhaus Institute for Research (ZEPHIR), Italy, www.zephir.ph Hellenic Passive House Institute, Greece, www.eipak.org/ Technical University – Vienna, Austria, www.tuwien.ac.at/en/

 

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проектът се финансира от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия.