SMARTER Finance for Families

SMARTER Finance for Families

За повече "зелени" жилищни сгради

SMARTER Finance for Families e програма за сертифициране на „зелени“ жилищни сгради и финансиране на покупката на жилища в тях чрез ипотечни заеми при преференциални условия. Програмата е разработена по американски образец и е внедрена от второто десетилетие на 21 век в Румъния, където се радва на забележителен успех и все по-голяма популярност. По програмата „Хоризонт 2020“ Европейската комисия финансира едноименния проект, чиято основна цел беше да се разработят пригодени за местните условия сертификационни програми в още 11 страни и да се насърчи разширяването на обхвата на „зеленото“ жилищно строителство в Европа. 

В рамките на проекта, в партньорство със създателите на програмата ЕнЕфект разработи надеждна и изгодна доброволна сертификационна българска схема за проекти за изграждане или обновяване на жилищни сгради, при които са приложени устойчиви принципи за проектиране и строителство. Прилагането на схемата носи значителни взаимни ползи за купувачите на имоти, строителните предприемачи и финансиращите институции и може да спомогне за увеличаване на търсенето на модерни, качествени, здравословни и  енергийноефективни сгради. Новата сертификационна схема оценява дали и до каква степен в жилищния проект са приложени високи критерии за енергийна ефективност, опазване на околната среда, здравословни условия и комфорт. „Зелените“ критерии са внимателно подбрани и съобразени с българските условия и с всички изисквания на националната нормативна уредба. Сградите, които покриват необходимия минимум от съответните критерии получават сертификат „Зелен дом“. За всяка сграда се определят точните месечни разходи за енергия в жилището, които се записват в сертификата.

ЕнЕфект предлага на финансовите институции в България, които подкрепят устойчивите принципи на сградно строителство да станат партньори в програмата „Зелена ипотека“. Чрез нея купувачите или собствениците на жилища в сгради, които са получили сертификат „Зелен дом“, може да получат преференциални кредитни условия, ако отговарят и на условията на банките партньори. Отстъпката по кредитните условия се основава на гарантираните значително по-ниски месечни енергийни разходи на собственика на жилището, което води до увеличаване на неговите разполагаеми месечни средства. По-ниските месечни енергийни разходи и по-ниската месечна вноска по заема формират по-ниската „месечна цена на собственост на жилището“, с което неговото закупуване или обновяване става финансово по-изгодно за собственика, въпреки по-високата му първоначална цена.

Паралелно с дейностите в България, през февруари 2020 г. стартираха пилотни фази на изпълнение на програмата „Зелен дом & Зелена ипотека“ в още 11 европейски държави, сред които Босна и Херцеговина, Грузия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Турция, Украйна и Чехия.

Повече информация можете да намерите в линковете по-долу, а изготвените наръчници за собственици на жилища, инвеститори, финансови институции - в прикачените пдф файлове:

How can we help your pilot project?

Free Training Courses& Green Building Professional

Green your housing projects

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проектът е финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" на Европейския съюз съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ No 847141.