ComActivate

ComActivate

ComActivate: Подпомагане на местните общности за подобряване на енергийната ефективност

ComActivate ще търси отговори на нарастващите нива на енергийна бедност в ЕС, особено в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), като за целта се съсредоточи върху енергийната ефективност на сградите като основен фактор. 

Нарастващата енергийна бедност в ЕС и особено в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е предизвикателство пред проект ComActivate. Проектът ще се фокусира върху лошата енергийни характеристики на многофамилните жилищни сгради, които са сред основните фактори за енергийната бедност и промяната на климата.

Проектът ще се изпълнява в три общини в три държави: Бургас в България, Йожефварош в Унгария и Кайшиадорис в Литва. Тези държави се намират в различни региони на Европа, изправени пред различни климатични предизвикателства, но имат сходни характеристики поради общата си социалистическа история и голямата приватизация на жилищния фонд през 90-те години на миналия век.

Около 60 % от хората в Централна и Източна Европа живеят в многофамилни жилищни сгради, чието обновяване е свързано с редица социални, технически, законодателни и финансови предизвикателства, които стават особено сложни когато говорим за възобновяеми енергийни източници. В тази връзка, ComActivate ще разработи, демонстрира и популяризира решения за многофамилни жилищни сгради, които намаляват енергийната бедност, повишават енергийната сигурност и допринасят за изравняване на въглеродните емисии на сградите със заложените цели за 2050 год. Подходите за постигане на тези резултати, включват:

- Утвърждаване на центрове за енергийна ефективност като звена за работа с  енергийно бедни общности, подпомагащи взимането на общи решения за подобряване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради, от сдруженията на собственици;

- Разработване на пътна карти за енергийна достатъчност на жилищните квартали, включваща ВЕИ за многофамилни жилищни сгради и покриване на основните енергийни нужди за преодоляване на енергийната бедност;

- Изграждане на капацитета на сдруженията на собственици и повишаване на осведомеността за ползите от енергийната ефективност в местните общности; 

- Създаване на многостранен политически и инвестиционен диалог на национално и европейско ниво, за да се гарантира работата на Енергийните офиси и изпълнението на Пътните карти за енергийна достатъчност на жилищните квартали.

Партньори по проекта от България са ЦЕЕ ЕнЕфект и Община Бургас, а в консорциума са още: Nadacia Habitat for Humanity International, Metropolitan Research Institute, Община Йожефварош, Будапещ, Унгария, BPIE, Housing Initiative for Eastern Europe, (IWO), Община Каишиадорис, Литва, Eko Invest, Босна и Херцеговина, Литовски потребителски алианс и Habitat for Humanity Macedonia - асоцииран партньор.

Последвайте страниците на ComActivate в X и Facebook, а също така можете и да се запишете за информационния бюлетин на проекта тук

Информационна брошура

 

438c2a1f00b9e88688652e3e5f7876a8.jpg

Съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито CINEA могат да носят отговорност за тях.