OUR-CEE

OUR-CEE

Преодоляване на проблемите със сградното обновяване в Централна и Източна Европа

Обществените сгради, които се очаква да са водещи в дълбокото обновяване, се реновират от много години в Централна и Източна Европа, но значителна част от завършените дейности не довеждат до очакваните икономии на енергия и в много случаи са компрометирани.

Проектът OUR-CEE ще се съсредоточи именно върху проблемите с нереализираните енергийни и финансови спестявания, като за целта ще се направи анализ на извършените енергийни обновявания на обществени сгради, за да се идентифицират основните причини и предложат мерки за повишаване на енергийната ефективност. Проектът ще подпомогне и усилията за повишаване на осведомеността и изграждане на капацитета на съответните публични институции за подобряване качеството на текущите дейности по сградно обновяване. Предвижда се и разработването на пилотни пътни карти за сградно обновяване с финансови планове за избрани обществени сгради. В допълнение проектът ще улесни обмена на знания между текущите инициативи и страните партньори, като резултатите от него  да подпомогнат разработването на национални планове за сградно обновяване.

Проектът ще се изпълнява в България, Хърватия, Полша и Румъния за периода декември 2023 г. - март 2026 г.

Координатор на проекта е Групата за енергийна политика (EPG), с партньори Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Регионална енергийна агенция Север (Хърватия), Асоциация на общините в Полша към Мрежата "Energie Cités".

Проектът  OUR-CEE се подкрепя от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на икономиката и действията в областта на климата въз основа на решение на германския Бундестаг. Водещата цел на EUKI е да насърчава сътрудничеството в областта на климата в Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове. 

Можете да посетите страницата на проекта https://our-cee.eu/ 
Допълнителна информация за програмата EUKI е достъпна на https://www.euki.de/en/

f9f960c82a2133d87ef8fa99b2c2d608.jpg