Обучения по ЗеОП

Обучения по ЗеОП

Обучения и материали на тема Зелени обществени поръчки (ЗеОП)

През октомври 2018 г. ЕнЕфект сключи договор с ICLEI (https://iclei-europe.org/) за провеждане на серия от обучения на тема Зелени обществени поръчки. 

В рамките на договора ЕнЕфект има за задача да адаптира инструментариума за обучение по ЗеОП на ЕК съгласно нуждите на публичните власти в България. Оригиналните материали, включително и на български език, може да намерите тук: https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm.

Инструментариумът се състои от 6 основни и 10 оперативни модула, обхващащи различни продуктови групи. Модулите са разаботени чрез презентации на MS PowerPoint, включващи бележки за обучаващите и придружаващи ги указания. 

Основните модули са, както следва:

 • Въведение в ЗеОП;
 • Стратегически аспекти на ЗеОП;
 • Правни аспекти на ЗеОП;
 • Оценка на нуждите;
 • Ангажиране на пазара;
 • ЗеОП и кръгова икономика.

Оперативните модули са:

 • Компютри и монитори;
 • Копирна и графична хартия;
 • Мебели;
 • Услуги по вътрешно почистване;
 • Проектиране, строителство и управление на офис сгради;
 • Бои, лакове и пътна маркировка;
 • Проектиране, строителство и поддръжка на пътища;
 • Улично осветление и сигнализация на движението;
 • Автомобилен транспорт;
 • Текстилни продукти и услуги.

Адаптираните от ЕнЕфект материали, подредени хронологично съгласно проведените обучения, могат да бъдат изтеглени от тук: (Сесия1; Сесия 2; Сесия 3; Сесия 4). След провеждане на всяка обучителна сесия архивът ще се актуализира с новите материали.

Екипът на ЕнЕфект изказва специални благодарности на Тодор Попов, главен юрисконсулт на община Габрово, за подкрепата при адаптирането на материалите и провеждането на обученията.  

Повече за проекта