TANDEMS

TANDEMS

Сътрудничество между градове/региони и енергийни кооперации като средства за ускоряване на енергийния преход

Енергийните общности могат да мобилизират гражданите и местните власти да инвестират във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Местните ръководтва имат изключителна роля да подкрепят, участват и инвестират в такива проекти, както и да осигуряват положителна среда за планиране и политики за насърчаване на използването на местна енергия. Въпреки това, в различни страни, като Белгия и Нидерландия, има основателни опасения, че енергийните общности ще бъдат комерсиализирани, премахвайки необходимостта от участие на гражданите. В България съответното европейско законодателство отнасящо се до енергийните общности все още не е транспонирано. Проектът TANDEMS има намерение да потвърди, че установените енергийни общности са правилните „средства“ за осигуряване на справедлив и ускорен преход, включващ гражданите във всяка стъпка. Започвайки от разработването на модел за отворено сътрудничество, ще бъде демонстрирано как нови и по-близки партньорства между градове/региони и енергийни кооперативи могат да доведат до подпомагаща рамка за енергия в дадена общност, която може да бъде широко възпроизведена в регионите на ЕС. Проектът TANDEMS обединява три европейски региона с различни социални, икономически и демографски условия, но работещи за една и съща цел: овластяване и улесняване на гражданите да участват в прехода към чиста енергия: провинция Антверпен във Фландрия, Белгия, регион Ахтерхук в провинция Гелдерланд в Холандия и общините Бургас и Габрово в България.

TANDEMS има за цел да разработи разнообразие от модели и обучения, да демонстрира и задейства 67 обществени енергийни проекта, да подкрепи и/или да създаде 23 ръководени от граждани инициативи и да доведе до производство на енергия от ВИ в размер на 10,15 GWh/година със 7,9 милиона евро инвестиции в устойчива енергия до края на проекта през 2025 г.

Проектът започва през октомври 2022 г. 

Продължителност: 36 месеца.

Повече информация за проекта: https://lifetandems.eu/

Повече за проекта