INSTRUCT

INSTRUCT

Стимулиране на търсенето на квалифицирани специалисти за реализиране на сградни проекти с оптимални енергийни характеристики

Проектът INSTRUCT има за цел да предостави оперативна рамка и набор от услуги, обслужващи ново поколение квалифицирани и сертифицирани работници, и да проправи път към трайни законодателни промени в подкрепа на енергийната ефективност в сградния сектор. В проекта участват 7 държави, групирани в 5 регионални клъстера, които, представени от експертния партньорски екип, ще се възползват от методологията INSTRUCT и съпътстващите инструменти в пилотните държави. 

Към резултатите от проекта вече е заявен интерес от повече от 200 организации от цяла Европа, сред които и много от участниците в инициативата Build Up Skills. Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, който отговаря за дейностите по проекта в България, е начело на Югоизточния клъстер, в който ще се реализира тясно сътрудничество с Румъния, Хърватия и Гърция чрез изграждане на мрежа от центрове за развитие на знания и умения, подкрепени от производители и доставчици на строителни материали, продукти и изделия и енергийни агенции и специалисти. 

Основните планирани резултати от проекта включват:

а) количествени и качествени изследвания, които потвърждават и засилват връзката между повишените знания и умения и постигнатите на практика енергийни характеристики и качество при изпълнение на проектите;

б) набор от инструменти и способи, улесняващи взаимното признаване на квалификации в строителния сектор;

в) демонстрации (в 5 географски европейски области) на ползите и удобството за потребителите при употребата на внедрените инструменти;

г) разпространение и повишаване на осведомеността в страните членки на консорциума, както и в цяла Европа;

д) предложения за нова законодателна рамка, позволяваща прилагането на изисквания за квалификация на работници и специалисти в областта на устойчивото строителство при обществените поръчки.

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проект INSTRUCT се изпълнява съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 894756 по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. Повече информация за проекта можете да намерите на адреси www.instructproject.eu и www.energy-education.com, а последните новини от проекта можете да следите в Туитър на https://twitter.com/InstructProject. 


 

Повече за проекта