iBROAD2EPC

iBROAD2EPC

Интегриране на паспорти за обновяване на сгради (BRP) в схеми за сертифициране на енергийни характеристики за декарбонизиран сграден фонд

iBRoad2EPC се основава на резултатите от проекта iBRoad (2017-2020) и има за цел да свърже Паспорта за обновяване на сгради с националните сертификати за енергийни характеристики (EPC) и да разшири техният обхват като вземе предвид допълнителни функции, напр. среда на обитаване и интелигентни технологии, и да стане приложим също за многофамилни и обществени сгради. Целта е да се подобри надеждността, полезността и ефективността, като по този начин се създаде следващото поколение EPC, които ще подкрепят амбициите на Европа за декарбонизация, както е отразено в стратегията за вълна от обновяване, като същевременно подобрява условията за обитаване в сградите.

1bab6547e0426e8af934117a9c7e6931.jpg

Проектът iBRoad2EPC надгражда постиженията на iBRoad, разширява обхвата на концепцията и я адаптира към националните EPC схеми, за да подготви въвеждането на следващо поколение EPC в България, Гърция, Полша, Португалия, Румъния и Испания. Очаква се най-малко 3 от тези държави да предприемат интегрирането на паспорти за обновяване на сгради (BRP) с EPC в своите национални рамки в контекста на проекта iBRoad2EPC, за да подобрят надеждността и стойността на EPC.

Повече информация за проекта можете да намерите в линковете по-долу:

Website: https://www.ibroad2epc.eu/ 
Linked In: https://www.linkedin.com/company/h2020ibroad2epc/
Twitter: https://twitter.com/H2020iBRoad2EPC 
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCzCNIbpJQcNzAkigEUltb7g

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Този проект е получил финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна помощ No 101033781.

Повече за проекта