outPHit

outPHit

Дълбокото обновяване: направено по-бързо, по-евтино и по-надеждно

Постигането на стандартите за почти нулево-енергийни сгради в европейски мащаб, както при новите сгради, така и при сградното обновяване, е едно от основните предизвикателства пред строителния сектор в изпълнение на енергийните и климатичните цели на Европа за 2030 г. Насърчаването на висококачественото обновяване, съчетано с с ефективни подходи за управление на проектите, както и засиленото възприемане на тези подходи, е от съществено значение. OutPHit обединивя подходи за оптимизиране на традиционните строителни процеси като концепцията Energiesprong и „серийното обновяване“ с принципите на пасивната къща, за да направи дълбокото обновяване по-бързо, по-евтино и по-надеждно. 

На база на реални проекти в цяла Европа, outPHit преодолява бариерите пред по-широкото навлизане на висококачествени дълбоки обновявания и способства приложението на високоефективни модулни системи за обновяване, инструменти за управление на процесите и гаранции за осигуряване на качеството.

ФОКУС ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ

outPHit преодолява несъответствията между научните изследвания и практиката чрез:

КОМБИНИРАНЕ на използването на готови сградни елементи с висока ефективност с оптимизирането на строителните процесите 

ПОДКРЕПА за производителите на строителни компоненти за усъвършенстване на техните продукти за дълбоко обновяване до стандарта EnerPHit

РАЗРАБОТВАНЕ на системи за сертифициране на цялостно сградно обновяване, както и инструменти, и ръководства за управление на процесите

ПРИЛАГАНЕ на опростени схеми за контрол на качеството в етапа на проектиране 

ПОВИШАВАНЕ на пазарното търсенето чрез включване на заинтересованите страни и популяризирането на резултатите от проекта 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ на резултатите в цяла Европа посредством информационни материали, обучения и семинари за повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет

Проектният екип, участващ в проекта outPHit, активно повишава осведомеността относно фабрично произведените компоненти за обновяване и оптимизацията на процесите, подкрепяйки реални проекти за обновяване в цяла Европа. Партньорите в outPHit предлагат консултации и контрол на качеството във всички седем партниращи държави, за да гарантират резултатите от проектите според амбициозните изисквания на стандарта за сградно обновяване EnerPHit основани на принципите на Пасивната къща. 

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Координатор на проекта е Passive House Institute (GE) с участието на International Passive House Association (iPHA) (GE), Climate Alliance (GE), Ecoworks (GE), Hellenic Passive House Institute (GR), Neue Heimat Tirol (AUS), Passief Bouwen (NL), PROPASSIF (FR), The University of Innsbruck’s Unit for Energy Efficient Buildings (AUS), VAND arquitectura (ES).
 
Уебсайт на проекта: https://outphit.eu/bg/ 

Повече за проекта