nZEB Ready

nZEB Ready

Подобряване на готовността на пазара за внедряване на решения за почти нулево-енергийни сгради

777c5cb76e3595e964f25b6b5153dbca.jpg

Въпреки че всички държави членки на ЕС имат задължението да транспонират разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС, концепцията за почти нулево-енергийна сграда (ПНЕС) изглежда все още трудно приложима. Опитът показва, че определянето на рентабилната оптимална интеграция на технологиите, подходящи за ПНЕС, и пропуските в уменията, които има строителният сектор, са сред най-важните пречки. Съществуващите квалификационни курсове и схеми за обучение все още не са достатъчно добре развити, за да се справят с предизвикателството на ефективното прилагане на ПНЕС, а привличането на квалифицирани професионалисти както при обновяване, така при и ново строителство, не е обичайна практика. Въпреки силния политически натиск към ПНЕС и дълбоко енергийно обновяване, традиционно консервативният пазар на недвижими имоти все още е бавен в усвояването на новите строителни стандарти и практики, особено в жилищния сектор.

За да отговори на това предизвикателство и да използва нововъзникващите възможности, проектът NZEB Ready има за цел да действа на пазарно ниво, за да стимулира търсенето на свързани с енергията умения на строителни работници и специалисти в участващите страни. По този начин, проектът ще повиши готовността за ефективно внедряване на ПНЕС, като приложи следните три основни принципа: (1) справяне с основните идентифицирани бариери пред пазарното навлизане наа ПНЕС, (2) подобряване на рамката на уменията чрез нови, ориентирани към пазара обучения, и (3) разработване и разпространение на инструменти, персонализирани насоки и практическа подкрепа за ангажиране на собствениците на жилища и публичните органи за реализиране на проекти за ПНЕС. Проектът е насочен към пазарите в България, Хърватия, Португалия, Полша и Румъния, за да се използват синергични ефекти, свързани с общи климатични зони, строителни традиции и достъп до по-голям и атрактивен регионален пазар.

Научете повече за проекта на https://nzebready.eu/, както и в страниците на проекта във FacebookTwitter и LinkedIn.

Предстоящи обучения: 

Повече за проекта