NECPlatform

NECPlatform

Укрепване на многостепенното управление при разработването на новите национални планове в сферата на енергетиката и климата

NECPlatform предвижда създаването на платформи за диалог, които да подпомогнат изпълнението на ангажиментите за актуализиране на националните планове в сферата на енергетиката и климата (задължение на всички страни членки на ЕС), насърчавайки сътрудничеството между заинтересованите страни, и по-специално активното участие на българските общини в определянето на мерките, адаптирането на местните планове към националните цели и приоритети, и отчитането на постигнатите резултати. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз, всяка държава членка е длъжна да изготви актуализирани проекти (2023 г.) и окончателни национални планове в сферата на енергетиката и климата (2024 г.), както и да определи система за мониторинг и контрол, която ще докладва за тях до 2030 г. 

1edd046bad44912e8418fb43a5050416.jpg

Целта на проекта е да подкрепи публичните власти на местно и национално ниво в мисията към по-ефективно управление на политиките в сферата на климата и енергията в България, Италия, Португалия, Румъния, Франция и Хърватия.

КОНСОРЦИУМ – Energy Cities (координатор), IEECP, OER (Румъния), Coordinamento Agenda 21 (Италия), REGEA (Хърватия), Zero (Португалия), като партньор от българска страна е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Вижте още: 

Energy Cities - https://energy-cities.eu/project/life-necplatform/

Covenant of Mayors - https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/node/536

Institute for European Energy and Climate Policy - https://ieecp.org/necplatform-kicks-in-supporting-member-states-towards-ambitious-necps-drafted-in-multi-level-dialogue-processes/

Национални планове за енергетика и климат (НПЕК). Как да разбираме законодателството и концепцията за платформите за диалог.

Каква e ролята на общините в предстоящия процес по актуализиране на НПЕК?

Презентация: "Укрепване на многостепенното управление в националните енергийни и климатични политики чрез прилагане на платформи за диалог в 6 европейски държави"

Постер на проекта

 

438c2a1f00b9e88688652e3e5f7876a8.jpg

Проектът е финансиран по програма LIFE.

Повече за проекта