EnergyMeasures

EnergyMeasures

Подпомагане на домакинствата в риск от енергийна бедност в градовете Габрово и Бургас

Между 50 и 125 милиона души са изложени на риск от енергийна бедност в ЕС. Усилията за решаване на този проблем  изискват набор от мерки, информираност и активното участие на домакинствата.

24108e58535facbb845c6f22bae3657b.jpg

Проектът EnergyMEASURES ще работи за справяне с енергийната бедност в седем европейски държави, сред които и България.

Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и общините Бургас и Габрово  се стремят да подпомагат изпълнението на проекти за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради и да намалят енергийната бедност в България. 

Целта на проекта EnergyMeasures е да подобри енергийната ефектовност на домакинствата, които са затруднени да задоволяват своите енергийни нужди.

За включените в проучванията домакинства от избраните многофамилни сгради са предвидени:

  • Безплатно енергийно обследване
  • Енергоспестяващи продукти или услуги на стойност 77 евро
  • Измерване в реално време на потреблението на енергия 
  • Конкурс с награди
  • Обучения и консултации

При желание да се включат в тези дейности, домакинствата поемат следните ангажименти:

  • Участие в предварително социологическо проучване от външна социологическа агенция (анкета в рамките на 45 минути)
  • Попълване на анкетна форма за включване в проучването
  • Подаване на регистрационна форма

Осигуряване на данни за провеждане на енергийно обследване и съдействие обследващата фирма при посешение на място.

За повече информация, посетете сайта на проекта: https://energymeasures.eu/ , и последвайте страниците във Facebook и Twitter.

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проект EnergyMeasures се изпълнява съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 894759 по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“

Повече за проекта